Posts

How to set the primary display on macOS

Image
Cài Đặt Màn Hình Chính Trên macOS Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt màn hình chính trên hệ điều hành macOS khi xuất hình ảnh từ MacBook sang màn hình phụ. Để tiện trong việc trình bày, chúng ta thống nhất các thuật ngữ như sau: Màn hình chính (Primary Display): màn hình trên thiết bị MacBook. Mà hình phụ (Secondary Display / External Display): màn hình ngoài, noi nhận dữ liệu xuất ra từ màn hình chính. Thông thường, hệ điều hành mặc định màn hình chính, phụ lần lượt là màn hình [1] và [2]. Tuy nhiên, nếu chúng ta đang xem màn hình [2] là màn hình chính, thì sẽ có chút bất tiện, vì khi khởi chạy một ứng dụng, thì hệ điều hành sẽ hiện ứng dụng trên màn hình [1], thay vì màn hình [2]. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm sao thay đổi vai trò của màn hình [1] và [2] trên hệ điều hành macOS. Các thiết bị được sử dụng trong bài hướng dẫn này: MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports), với hệ điều hành macOS Catalina 10.15.7 (19H1030) LCD Dell