About Us

Chào mừng bạn đến IT Blog - NewAI Vietnam!

Stand on the shoulders of giants (Tạm dịch: Đứng trên vai người khổng lồ).

Với định hướng này, chúng tôi theo đuổi và hướng đến xây dựng một cộng đồng mà tại đó kiến thức được chia sẻ để mọi người có thể mở rộng tri thức cho mình. Tại IT Blog, chúng tôi sẽ chia sẻ các bài viết về công nghệ thông tin, với mục tiêu là nguồn tư liệu mở để cộng đồng có thể tham khảo, chia sẻ kiến thức với nhau.